Kontakti

Biedrība "LATVIJAS SERTIFICĒTO PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA"

Juridiskā adrese: Rostokas iela 54-5, Rīga, LV-1029

W: www.datueksperti.lv
E: 
info@datueksperti.lv
T: +371 20018311

Rekvizīti
Reģ. Nr. 50008186531
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV08HABA0551032371780