Kļūt par biedru

Kas var būt Biedrs?

Par LSPDAS asociācijas biedru var kļūt fiziska persona, kura likuma noteiktā kārtībā sertificēta kā Personas datu aizsardzības speciālists (ar Datu valsts inspekcijas kvalifikāciju un ar derīgu apliecību)

Kā iestāties?

Lai kļūtu par LSPDAS asociācijas biedru, ir jāaizpilda Pieteikumu

2 veidi, lai iesniegtu pieteikumu:
  1. parakstītu ar e-parakstu nosūtīt uz e-pastu: info@datueksperti.lv
  2. aizpildītu un noskenētu nosūtīt uz e-pastu: info@datueksperti.lv un Oriģinālu iesniegt nākamajā tikšanas reizē: seminārā, konferencē vai kopsapulcē, satiekot Valdes locekļus.

Biedru maksa:

Iestāšanās maksa: Nav
Biedru nauda: 60 EUR/ gadā* (5 EUR / mēnesī)

Kad Asociācijas Valde Jūs ir apstiprinājusi par Asociācijas biedru:

Fiziskām personām
 ir jāsamaksā biedru nauda, pārskaitot to uz Asociācijas bankas kontu Swedbank, maksājuma mērķī norādot: Vārds, Uzvārds, biedra nauda, maksājuma periods.

Juridiskām personām 
pēc pieprasījuma tiek izrakstīts biedra naudas rēķins. Maksājuma mērķī, lūdzam norādīt: Vārds, Uzvārds (biedra), biedra nauda, maksājuma periods.

Rekvizīti:
Biedrība "LATVIJAS SERTIFICĒTO PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA"
Reģ. Nr. 50008186531
Adrese: Rostokas iela 54-5, Rīga, LV-1029
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV08HABA0551032371780