Latvijas Sertificēto
personas datu aizsardzības speciālistu
asociācija

ir neatkarīga sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu brīvprātīga profesionāla apvienība, kas apvieno tiesību, informācijas tehnoloģiju un informācijas tehnoloģiju pietuvināto jomu speciālistus, dibināta 2011.gadā.

Mūsu uzdevums ir nodrošināt personas datu aizsardzības speciālistu profesionālo interešu pārstāvību un aizstāvību, veicināt speciālistu zināšanu pilnveidošanu, sniegt vispusīgu palīdzību prakses problēmu risināšanā, kā arī veicināt cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību fizisko personu datu apstrādes jomā.

Valde

šobrīd Asociācijas valdi veido 3 valdes locekļi - dibinātāji

Image

Arnis Puksts

Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists
Image

Agnese Boboviča

Sertificēta personas datu aizsardzības speciāliste, CIPP-E
Image

Ivo Krievs

Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists, CIPP-E